Trường Mầm Non Hoa Mặt Trời - Quận Tân Phú

Trường Mầm Non Hoa Mặt Trời - Quận Tân Phú

Trường Mầm Non Hoa Mặt Trời - Quận Tân Phú

Trường Mầm Non Hoa Mặt Trời - Quận Tân Phú

Trường Mầm Non Hoa Mặt Trời - Quận Tân Phú
Trường Mầm Non Hoa Mặt Trời - Quận Tân Phú

Bạn cần được tư vấn?Giới tính Nữ Nam


Video
Cảm nhận của phụ huynh về môi trường sunflower

Tác phong chuyên nghiệp. Các giáo viên và tư vấn rất thân thiện và nhiệt tình.
Các khoản thu khá minh bạch, rõ ràng.
Mong trường sẽ ngày càng phát triển ^^

- Chị Giang, phụ huynh bé Cao Đạt.

ý kiến 2

Best kindergarten school in Tan Phu. Clean and safe for all children.teachers are kind and caring.

(Trường mẫu giáo tốt nhất ở Tân Phú. Sạch sẽ và an toàn cho tất cả các trẻ em. Các giáo viên rất tốt bụng và quan tâm.)

- Cô Veronica Dtd.